Coordinador tècnic
Josep Codinach

–Diplomat en Magisteri d’Educació Física per l’Universitat de Vic

–Tècnic superior en activitats físico esportives per l’institut IES Pere Alsius de Banyoles

–Curs de Post-grau en innovació i intervenció pedagògica per l’Universitat de Girona

–Entrenador nacional de ciclisme per la Federació Espanyola de Ciclisme

–Tècnic nivell 1 per l’escola catalana de l’Esport